Langkah pertama – Tweet menggunakan Bahasa Ibunda / Bahasa Melayu

Sepanjang hari sila gunakan bahasa ibunda untuk tweet awda/anda. Tolong sebarkan ‘Mengapa kita perlu menggunakan bahasa kita di internet?’ atau tweet ucapan atau perkataan/ungkapan kegemaran menggunakan bahasa ibunda. Kamu mungkin perlu menterjemah tweet awda/anda untuk memberi dorongan kepada pengguna bahasa asli/minoriti yang lain.

Langkah kedua – simpan hashtag

  • Simpan hashtag #BahasaIbunda #MotherLanguage
  • Simpan hashtag bahasa yang digunakan (i.e. #Melayu, #Iban)

Langkah ketiga – Sertai perbincangan

  • Cari pengguna lain yang menggunakan hashtag #BahasaIbunda dan retweet mereka
  • Sila ikut pengguna yang tweet menggunakan bahasa ibunda awda/anda. Search
  • Berhubung dengan orang lain yang meraikan kepelbagaian bahasa 🙂

Selamat bergembira!

Temui Duta kami!

Aktivis Digital bahasa yang menggunakan Twitter untuk mempromosikan dan menggiatkan Bahasa ibunda mereka